termin

Standardno

Kaj je standard?

A standard predstavlja enoten in splošno priznan način, na katerega se proizvod ali proces proizvaja, dokumentira ali izvaja. Inovacija mora očitno prevladati nad alternativnimi metodami ali pristopi, da se šteje za standard. Izraz se uporablja predvsem v povezavi z novimi tehnologijami in agilnimi metodami za določanje ciljev.

Standardi izhajajo iz že opravljenih procesov standardizacije in predstavljajo preizkušene pristope. Pristopi hitro in učinkovito pozicionirajo inovacije na trgu in tako predstavljajo najkrajšo pot od razvoja do končnega izdelka.

kalifornijski zračni kompresor

Standardizacija operativnih procesov v mnogih primerih poveča učinkovitost proizvodnje, kot je na primer ISO 9001. Ko je standard uveden, so lahko procesi predstavljeni pregledno in v določenih okvirnih pogojih tudi primerljivi. Preden pride do tega, pa je treba definirati osnovne pojme, da bo varen vmesnik se ustvari za vsa izvršilna telesa v verigi zaporedja.Na primer, če želite uporabiti angleški standard v nemškem industrijskem podjetju, se pojavi vprašanje, kako in ali so anglicizmi prevedeni tako, da lahko vsi odgovorni in uporabniki dejansko implementirajo standard in sodelujejo pri njem.

Standardi so preizkušene najboljše prakse, ki so jih ustvarili neodvisni organi, da bi organizacijam pomagali uvesti učinkovitejše in uspešnejše sisteme vodenja in s tem izboljšati svoje poslovanje.

Najpogosteje uporabljeni standardi se uporabljajo na naslednjih področjih:

  • v upravljanje kakovosti , za večjo učinkovitost delovnih procesov, za zagotavljanje enotnih standardov kakovosti in za zmanjšanje napak.
  • v ravnanje z okoljem , da prihranite stroške in zmanjšate emisije, odpadke in odpadne vode.
  • v varnost in zdravje pri delu, za preprečevanje nesreč in bolezni ter zmanjšanje časa izpadov.
  • v IT varnost, tako da komunikacije in zaupni podatki so bolje zaščiteni.
  • v Gradnja , za zagotavljanje varne in učinkovite gradnje hiš.
  • v upravljanje z energijo, za izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje stroškov.
  • v varnost hrane, zmanjšati tveganje in zgraditi zaupanje.
  • v upravljanje neprekinjenega poslovanja , da preprečimo incidente in vedno zagotovimo operativno pripravljenost.

Standardi ne zajemajo le koncentriranega znanja vodilnih strokovnjakov na trgu, ampak so tudi močna orodja, ki spodbujajo inovativnost in konkurenčnost, delajo delovne procese enostavnejše, varnejše in bolj zdrave ter dolgoročno povečujejo produktivnost.

Standarde kot svetovno priznan pečat kakovosti široko priznavajo stranke, združenja, zaposleni, partnerji in dobavitelji, pa tudi oblasti, vrednotenja podjetij in druge zainteresirane strani.

najboljša pokrajinska tkanina